Dlouhý, Široký a Bystrozraký hledí z okna hradu a přemýšlí, kam ukryl černokněžník princeznu